close video

09 mrt 2018 AVR gaat restafval Rotterdammers scheiden

AVR heeft beslist haar bedrijfsvoering verder uit te breiden met het terugwinnen van grondstoffen uit restafval. Het is in dat kader dat AVR heeft beslist om het Rotterdams huishoudelijk afval dat wordt aangeleverd op de overslagstations Keilehaven en Brielselaan te gaan nascheiden.

Om dit te kunnen realiseren zal de nascheidingsinstallatie die op dit moment wordt gerealiseerd worden uitgebreid met een tweede lijn. Deze tweede lijn zal in uiterlijk medio 2019 in gebruik worden genomen. Omdat dit nog enige tijd duurt heeft AVR beslist om al vanaf het operationeel worden van de eerste lijn van de nascheidingsinstallatie, in 2018, 2% van het Rotterdams huishoudelijk afval over die eerste lijn te laten lopen zodat de in dit afval aanwezige plastics en drankenkartons eruit kunnen worden gehaald, uiteraard voor recyclingsdoeleinden.

AVR zal met de nascheiding van het Rotterdam huishoudelijk afval bijdragen aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van recycling. Ter financiering van de tweede lijn van de nascheidingsinstallatie zal AVR een intentieovereenkomst (LOI) aangaan met Stichting Afvalfonds Verpakkingen ("het Afvalfonds"). Afgesproken is dat AVR met het Afvalfonds bepaalde recyclepercentages overeenkomt met betrekking tot het door AVR na te scheiden Rotterdams huishoudelijk afval, die het Afvalfonds in staat stellen om de landelijke recyclingdoelstellingen uit het Besluit beheer verpakkingen 2014 en/of daarvoor in de plaats komende wet- en/of regelgeving te realiseren. AVR zal aan de gemeente Rotterdam inzichtelijk maken welke recyclepercentages worden gerealiseerd. Daartoe wordt één maal per kwartaal een rapportage aan de gemeente Rotterdam toegezonden.

AVR zal bij de gemeente Rotterdam voor de nascheiding van het Rotterdam huishoudelijk afval geen kosten in rekening brengen.