01 mrt 2016 AVR introduceert Energydesk

Duurzamer werken door focus op maximale energie uit afval

De uitdaging van AVR is om uit verschillende soorten restafval zoveel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen. We ontwikkelen, veranderen en verbeteren continu onze manier van werken. Door de Energydesk gaat AVR nog meer energie uit het afval halen, naar verwachting 5-10% meer.

Deze extra energie is met name stoom en warmte. Vanaf het begin van de installatie in Rozenburg werd voornamelijk elektriciteit gemaakt. Vanaf 2013 is de energie-infrastructuur steeds verder uitgebreid. We leveren nu elektriciteit, stoom en warmte aan verschillende industriële klanten en aan de stad Rotterdam. Het is voor AVR Rozenburg daardoor steeds complexer geworden om onze brandstof goed te koppelen aan de hoeveelheid energie die gevraagd wordt. De Energydesk stemt vanaf 1 februari 2016 de vraag naar energie 24/7 af op de maximale energie uit het restafval.

Meer co2 reductie door maximale energie leveren

Door de energydesk kan AVR Rozenburg naar verwachting 6-10% meer energie leveren. De grootste verbetering is het optimaliseren van de levering van stoom en warmte voor de stad Rotterdam, 24 uur per dag. Alle laatste rest-energie wordt door de energydesk ingezet. Door energie uit afval wordt de inzet van fossiele brandstoffen voorkomen en wordt een forse CO2 reductie gerealiseerd. Het verduurzamen van warmte is voor Nederland een van de grootste uitdagingen van het energieakkoord. AVR draagt, mede door de nieuwe energydesk, haar steentje bij.