10 aug 2017 Verbeterpunten en overtredingen BRZO inspectie 2016 opgelost

In oktober 2016 is bij AVR Rozenburg de jaarlijkse BRZO inspectie uitgevoerd. BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. In juli dit jaar heeft AVR de rapportage ontvangen en hebben de inspectiediensten de samenvatting van de bevindingen gepubliceerd op de website www.brzoplus.nl

Continu verbeteren

De BRZO inspectie vindt jaarlijks plaats. Hierdoor kan AVR verbeterpunten oppakken en kritische veiligheidsmaatregelen doorvoeren. Ook weten we wat we goed op orde hebben en waar we trots op kunnen zijn. Tijdens deze inspectie hebben we bijvoorbeeld gehoord dat de bedrijfsnoodorganisatie en het onderhoud van de gecertificeerde blusvoorzieningen in orde is. Ook doen we voldoende onderzoek naar (bijna) ongevallen om te leren en herhaling te voorkomen.

Drie lichte overtredingen en onze oplossingen

De inspectiediensten hebben drie lichte overtredingen geconstateerd (‘categorie 3). Deze zijn door AVR direct na de inspectie opgepakt en in de afgelopen maanden opgelost. Lees verder voor meer informatie over de overtredingen en de maatregelen van AVR.

Een eerste overtreding betrof het ontbreken van een procedure waarin beschreven is hoe wij voorzienbare noodsituaties vast stellen. Onze werkwijze is direct na de inspectie in een procedure beschreven. De overtreding is opgelost.

Twee andere overtredingen betroffen het onderhoud van een van de bovengrondse opslagtanks voor vloeibaar afval. De inspectie concludeerde dat de door AVR gehanteerde inspectietermijn van tien jaar voor deze tank onvoldoende onderbouwd was. De tank is in 2015 geïnspecteerd in opdracht van AVR, waarbij corrosie van de tankwand is geconstateerd. Dit is in 2015 hersteld. De inspectiedienst is van mening dat toen ook het leidingwerk van de tank middels ultrasoon onderzoek op corrosie geïnspecteerd had moeten worden en niet alleen visueel.

Direct na de BRZO inspectie is het leidingwerk van de tank in opdracht van AVR ultrasoon geïnspecteerd. Hieruit bleek dat het leidingwerk in orde was. In de werkwijze van AVR is opgenomen dat al het leidingwerk in de tankput jaarlijks ultrasoon geïnspecteerd wordt. Deze overtreding is daarmee opgelost. AVR heeft ook een onderbouwing van de inspectietermijn aangeleverd aan de inspectiedienst. De inspectietermijn is bepaald volgens de EMUA richtlijn waarbij rekening wordt gehouden met het al dan niet corrosieve karakter van de opgeslagen vloeistoffen. Ook deze overtreding is opgelost.

Tot slot hebben de inspectiediensten een aantal verbeteringen van administratieve aard voorgesteld. AVR heeft deze punten ter harte genomen. De BRZO inspectie van dit jaar is gepland in oktober.