13 jan 2017 CO₂-besparing van jaarlijks 70% door stadswarmte in regio Rotterdam

Eneco levert via het stadswarmtenet in regio Rotterdam aan honderden bedrijven en 45.000 huishoudens warmte uit afval- en energiecentrale AVR. Voor de Rotterdamse regio betekent dit een jaarlijkse CO2-besparing van 70% ten opzichte van het verwarmen met een cv-ketel. Eneco heeft onlangs de mijlpaal van 10 miljoen gigajoule geleverde industriële warmte aan de stad Rotterdam bereikt. Dit is omgerekend goed voor het verwarmen van 330.000 woningen gedurende één jaar.

Yves Luca, CEO AVR: “Wij zijn trots op de 10 miljoenste gigajoule warmte die we vanuit onze centrale hebben geleverd. Zo geven we de grijze vuilniszakken die we dagelijks van Rotterdam krijgen weer een goede bestemming. Om het nog wat tastbaarder te maken: één vuilniszak staat voor zeven warme douchebeurten. Met als einddoel minder fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoot.”

Het verder verduurzamen van warmtelevering door onder andere de inzet van restwarmte staat hoog op de landelijke energieagenda en draagt bij aan de transitie naar een toekomst waarin nauwelijks of geen aardgas meer nodig is. Michiel van den Berg, directeur Eneco Warmte & Koude: “Eneco zet zich in voor de transitie naar duurzame energie. De verdere ontwikkeling van warmtelevering is daarbij een van onze speerpunten. Het leveren van de 10 miljoenste gigajoule aan Rotterdam zien we dan ook als een belangrijke mijlpaal en opmaat naar verdere verduurzaming en uitbreiding van onze warmtelevering.”

Pex Langenberg, wethouder van Rotterdam is blij met het behaalde resultaat. “Dit sluit goed aan bij de klimaatdoelstellingen van Rotterdam waarbij we een verduurzaming van de haven willen stimuleren en restwarmte van de industrie optimaal willen inzetten. De klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt moeten zorgen dat onze lucht schoner en gezonder wordt om zo onze leefomgeving schoon en leefbaar te houden."