29 jul 2016 CO₂-certificaat is binnen!

In juni heeft AVR zich gecertificeerd op niveau 4 van de CO₂-prestatieladder. We zijn trots op dit mooie resultaat, want CO₂-reductie is voor AVR een van de belangrijkste strategische doelstellingen in de komende jaren. Het certificaat geldt voor alle vestigingen van AVR.

In het kader van de ladder heeft AVR diverse projecten gelanceerd:

  • het beter omgaan met brandstof (voor zowel de auto’s als de boten);

  • het inzetten van LED verlichting;

  • vervanging van motoren van de E-pompen in de fabriek.

Een ander veelbelovend project van AVR is het CO₂ afvang en hergebruik project. Sinds 2015 is samen met TNO onderzocht op welke manier CO₂ geschikt kan worden gemaakt om weer te gebruiken. Bijvoorbeeld in de glas- en tuinbouw of andere industriële toepassingen. Met dit project dragen we niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen, maar laten we ook zien dat CO₂ als restproduct weer een waardevolle grondstof kan worden.

Daarnaast werkt AVR samen met de provincie Zuid-Holland en o.a. Eneco aan het realiseren van een nieuwe warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag (www.warmopweg.nl).

De CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.