26 okt 2016 Een smart grid voor CO₂?

Vandaag is een belangrijke dag! Verschillende partijen komen bij elkaar om hun ambities rondom CO2 reductie kracht bij te zetten. Dat doen zij bij de nationale klimaattop. Ook AVR is van de partij en ondertekent met 24 andere bedrijven een wel heel bijzondere overeenkomst. Binnen 15 jaar willen we gezamenlijk ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen in Nederland!

Hoe? Een Smart Grid voor CO2 in de randstad

In de Randstad wordt in de komende jaren gewerkt aan een smart grid. Dit is de infrastructuur om het hergebruik van die miljoenen CO2 mogelijk te maken. De infrastructuur bestaat uit een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2 producerende en gebruikende bedrijven. De verwachting is dat daarmee niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd zal worden, maar dat op termijn ook nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen komen die zich bezighouden met CO2 als grondstof.

 
CO2 als grondstof bij AVR

We hebben deze zomer een succesvolle test gedaan in Duiven voor CO2 afvang, door het installeren van een miniplant. Deze is ontwikkeld samen met TNO en was succesvol. We bereiden ons voor op de bouw van een nieuw onderdeel in de rookgasreiniging. Voor een eerste toepassing van de afgevangen CO2 denkt AVR aan de glas en tuinbouw. CO2 is dan een soort meststof zonder dat extra inzet van gas nodig is. In de nabije toekomst kan CO2 ook op andere manieren worden hergebruikt, bijvoorbeeld in industriële processen, als grondstof in de industrie of bijvoorbeeld de algenteelt.

Klimaattop

Naast deze overeenkomst bekrachtigt AVR vandaag ook de inspanningen voor een CO2 neutrale samenwerking in de haven van Rotterdam. Samen met andere havenbedrijven doen we een pleidooi voor versnelling van de energietransitie. Daarin worden de klimaatdoelen van Parijs omarmd en aangestuurd op duidelijke keuzes, stevig beleid en een duidelijke transitiepad richting 2020, 2030 en 2050!

Meer lezen?

Klik hier voor het persbericht van AVR 

Klik hier voor het persbericht van BLOC