close video

Restafval bevat energie, dat opgeslagen zit in de producten en materialen in dat restafval. AVR heeft turbines die de oververhitte stoom uit het verbrandingsproces omzetten naar elektriciteit. Onze installaties zijn rechtstreeks gekoppeld aan het openbare elektriciteitsnetwerk. Omdat restafval deels bestaat uit niet fossiele materialen, is de elektriciteit die AVR levert grotendeels hernieuwbare elektriciteit en in geval van afvalhout en papierpulp zelfs 100% duurzame elektriciteit. Dit leveren we direct aan Nederlandse energiemaatschappijen.

Onze netto elektriciteitsproductie komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 200.000 huishoudens.

Restafval biedt een stroom aan mogelijkheden. En daar hoort ook elektriciteit bij.