30 okt 2017 Nieuwe scheidingsinstallatie haalt grondstoffen uit restafval

Begin november starten we met de bouw van een scheidingsinstallatie die plastics en drankenkartons scheidt uit restafval. Daarmee spelen we in op onze ambitie om restafval 100% waardevol te maken. De installatie is naar verwachting medio 2018 gereed, eerste klanten zijn gemeenten Utrecht en Den Haag. De installatie is realiseerbaar door een partnership met het Afvalfonds Verpakkingen en wordt gebouwd door Banzo Engineering. 

AVR haalt vanaf medio 2018 plastic en drankpakken van de gemeenten Den Haag en Utrecht uit het restafval, binnen de lopende contracten. “Voor Den Haag is dit een mooie kans om het percentage gescheiden afval te laten toenemen, er hoeft dan minder afval verbrand te worden” aldus wethouder Revis van Den Haag.

De Utrechtse wethouder Kees Geldof: “In Utrecht heeft bronscheiding de voorkeur waarbij we plastic, blik en pak bij huishoudens inzamelen met kliko’s. Er zijn buurten waar dat niet mogelijk is vanwege praktische redenen. In Utrecht wordt een proef gehouden met nascheiding: dit is een kans om te onderzoeken of we het afvalscheidingspercentage van deze buurten op een hoog niveau kunnen brengen. Overigens zijn in Utrechtse wijken ook ondergrondse containers voor PMD.”

Klik hier om het persbericht te lezen.


 

Een belangrijke volgende stap in de transitie van afval scheiden, waarbij niet de hoeveelheid, maar juist de kwaliteit van gescheiden afval telt.