close video

18 nov 2019 Aanbesteding Den Haag door AVR gewonnen

Begin dit jaar heeft de gemeente Den Haag de aanbesteding op de markt gebracht voor het overslaan, transporteren en verwerken van restafval voor de komende jaren. De afgelopen jaren heeft de gemeente hiervoor een contract gehad met AVR. Deze zomer is bekend geworden dat AVR de aanbesteding heeft gewonnen en dat de gemeente Den Haag ook in de komende jaren een klant blijft. De contracten zijn getekend dus we kunnen aan de slag. 

Nieuw contract

Het huidig contract van de Gemeente Den Haag loopt af op 29 februari 2020. Het nieuwe contract start aansluitend op 1 maart 2020 en heeft een looptijd van vier jaar met twee verlengingsjaren. Totaal gaat het om 153.000 ton restafval per jaar. De gemeente zamelt het afval in en stort het op het overslagstation Binckhorst. Het afval wordt vervolgens geperst in containers en via schepen van AVR naar Rozenburg gevaren. Het grootste deel wordt eerst gescheiden in onze nieuwe scheidingsinstallatie en vervolgens omgezet naar energie. Het overslaan van GFT behoort ook tot de opdracht van het overslagstation, echter dit afval wordt elders vergist en gecomposteerd.

AVR heeft een goede oplossing voor het restafval

AVR verwerkt het huishoudelijk restafval van verschillende Nederlandse gemeenten, waaronder Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In onze 10 afvallijnen in Rozenburg en Duiven verwerken we maar liefst 1,3 miljoen ton huishoudelijk restafval per jaar. We maken daar energie van en we halen de laatste grondstoffen zoals metalen en mineralen nog uit het restafval. Zo spelen we binnen Europa een belangrijke rol om sneller een circulaire economie voor elkaar te krijgen.