18 dec 2018 We werken met gevaarlijke stoffen en slaan ze op.

AVR Rozenburg is een BRZO-bedrijf; we werken met gevaarlijke stoffen en slaan ze op. Ieder jaar worden we daarom gecontroleerd door een BRZO-inspectieteam. Het team bestaat uit medewerkers van DCMR, Rijkswaterstaat, Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) en Veiligheidsregio. Dit jaar vond de inspectie plaats in oktober. Eind november heeft AVR de rapportage ontvangen. Bij alles wat we doen staat veilig werken voorop, daarom vinden we het ook belangrijk om onze omgeving te informeren over de resultaten van deze inspectieronde.

Het inspectieteam heeft vier overtredingen vastgesteld, die AVR binnen de gestelde termijn ongedaan maakt. Daarnaast hebben de inspecteurs verbeterpunten geconstateerd. Ook daarmee gaat AVR aan de slag.

Elektrische apparatuur
Tijdens de controleronde constateerde de inspectiedienst van SZW dat AVR geen programma heeft voor de inspectie en het onderhoud van ATEX-apparatuur, en beoordeelde inspectie en onderhoud als onvoldoende. ATEX apparatuur is elektrische apparatuur in gebieden waar een explosieve atmosfeer zou kunnen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een lekkage van een brandbare vloeistof of ontvlambaar gas. AVR werkt vanaf 2015 aan een uitgebreid herstelproject voor alle ATEX-apparatuur. De gebreken die DCMR constateerde worden in dit project opgelost. We hebben besloten het herstelproject te versnellen, zodat we dat in 2019 kunnen afronden. Daarnaast hebben we een nieuw onderhoudsprogramma opgesteld en opgenomen in het onderhoudssysteem, zodat we gebreken zo snel mogelijk kunnen opsporen en oplossen. Tegelijkertijd voeren we een volledige inspectie uit van al onze ATEX-apparatuur.

Flensverbindingen
DCMR constateerde dat een aantal flensverbindingen van de ammoniakinstallatie te korte bouten bevat. In november zijn direct alle flensverbindingen gecontroleerd en worden deze waar nodig aangepast binnen de gestelde termijn. De medewerkers van operationele afdelingen (Onderhoud en Productie) zijn voorgelicht over het belang van een goede kwaliteit van werktuigbouwkundig onderhoud aan deze installatie. De flensverbindingen van andere installatieonderdelen worden ook gecontroleerd.

Wijzigingen aan installaties
AVR voert jaarlijks vijftig tot zeventig wijzigingen uit aan haar installaties. Tijdens de inspectie bleken twee wijzigingendossiers niet alle vereiste documenten te bevatten. DCMR concludeerde dat de procedure van AVR om risico’s van wijzigingen te beheersen niet actueel is en niet altijd juist wordt gevolgd. Samen met DCMR heeft AVR geconcludeerd dat de procedure kan worden vereenvoudigd. Dat hebben we dan ook gedaan. Bij alle wijzigingen die we momenteel uitvoeren wordt binnen de gestelde termijn gecontroleerd of alle vereiste stappen doorlopen zijn.

Veilige werkomgeving
Complimenten waren er ook, bijvoorbeeld voor AVR’s aanpak van het onderhoud van de blus- en koelwaterleidingen en het actualiseren van onze onderhoudsdata en onze veiligheidsbebording. AVR neemt alle aanbevelingen van de inspecteurs ter harte en zet zich voor honderd procent in voor een veilige werkomgeving.