close video

06 jun 2019 Sectoren denken samen na over CO2

Afgelopen dinsdag 4 juni zijn diverse ondernemers uit de glastuinbouw bij AVR op bezoek zijn geweest voor een thema bijeenkomst over CO2 afvang bij AEC’s en gebruik van CO2 in de glastuinbouw. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en Glastuinbouw Nederland.

Uitbreiding CO2 voorziening: Hoe?

Voor de groei van planten is CO2 een essentiële grondstof. In een klimaatneutrale glastuinbouw moet de CO2 uit andere bronnen dan aardgas komen, naar schatting 2,5 Mton. Nu komt al ca. 0,6 Mton CO2 uit externe bronnen, maar de leveringszekerheid is geregeld een probleem. Het is noodzakelijk deze CO2-voorziening verder uit te breiden, zodat een klimaatneutrale glastuinbouw mogelijk wordt. De vraag ‘Hoe?’ stond daarom centraal op deze themabijeenkomst.

Het belang van CO2

Na een welkomstwoord van Yves Luca (AVR) hebben verschillende betrokken partijen presentaties gegeven en kwamen gesprekken op gang. Zo vertelde Sjaak van der Tak (Glastuinbouw Nederland) over het belang van duurzame energie en CO2 in de glastuinbouw. Ook ging hij in op waarom en hoe dit in het klimaatakkoord geborgd is. Robbert Loos, directeur van de VA, lichtte uit hoe beide sectoren elkaar kunnen helpen en sprak over de potentie en het enthousiasme bij afvalenergiebedrijven over CO2-afvang.

Oplossingen in de praktijk

Aansluitend heeft AVR een kijkje gegeven in de huidige praktijk door te vertellen over de bouw van de eerste CO2-installatie in Duiven en de plannen voor een CO2-afvangstinstallatie in Rozenburg. Hier is AVR nu een haalbaarheidsonderzoek voor aan het uitvoeren. Aanvullend sprak Jacob Limbeek over de ontwikkelingen om nieuwe bronnen zoals AEC’s aan te sluiten op het huidige OCAP leiding netwerk.

Na de bijeenkomst zijn de tuinders over het terrein van AVR rondgegaan om het proces van restafval naar CO2 te ontdekken.

Conclusie

Een mooie conclusie van de middag: De afvalenergie sector kan de nieuwe CO2-bron voor de glastuinbouw sector zijn vanwege de goede kwaliteit van de CO2 en de leveringsbetrouwbaarheid. De CO2 vanuit restafval wordt dan nuttig toegepast en hoeft niet opgeslagen te worden.