close video

Bij AVR werken we continu aan nieuwe oplossingen om het beste uit restafval te halen. Dat doen we door permanent in onze mensen, infrastructuur en onderzoek te investeren. Dankzij die inspanningen werken we ook aan interessante R&D-projecten.

Door onderzoek in 2015 weten we dat we CO₂ kunnen afvangen en dat als kwalitatief hoogwaardig product kunnen leveren aan de glas- en tuinbouw. Een echte win-winsituatie. Voor AVR betekent dit de mogelijkheid om op termijn CO₂-neutraal te werken. Voor de glas- en tuinbouw dat ze niet langer CO₂ hoeven te gebruiken uit fossiele brandstoffen. Momenteel onderzoeken we ook de mogelijkheden om in de zomer restwarmte op te slaan onder de grond en deze warmte vervolgens te benutten in de wintermaanden.

Niet denken maar doen

Innovatie is cruciaal voor ons, want nieuwe technieken maken het mogelijk om nóg meer te halen uit restafval. Samen met nationale en internationale partners, waaronder universiteiten, zoeken we uit hoe we nog efficiënter waardevolle metalen zoals aluminium, koper, zink of antimoon actief kunnen terugwinnen uit het bodemas dat wordt opgevangen in onze stoffilters. ‘Niet denken maar doen’, is ons motto!

Verbranden is op zich een oeroude techniek. Maar ze biedt nog een enorm toekomstpotentieel.