02 feb 2016 Werkbezoek Diederik Samsom aan AVR

Aanleiding: CO2 uit afval-rookgassen hergebruiken

Maandag 1 februari bracht fractievoorzitter Diederik Samsom van de PvdA met zijn secretaris en een fractielid Duco Hoogland een werkbezoek aan AVR. Aanleiding is de samenwerking van AVR met de start-up CarbonOrO om CO2 uit rookgassen terug te winnen. CO2 die ook gebruikt kan worden in kassen voor productievere glastuinbouw. Hiermee kan AVR een bijdrage leveren aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. Voldoende aanleiding voor Samsom en Hoogland om zich te laten informeren.

Tijdens de rondleiding bij AVR in Rozenburg kreeg Samsom een toelichting bij de processen waarmee afval wordt verwerkt tot energie en hernieuwde grondstoffen. Ook deelden CarbonOrO en AVR de wijze waarop zij samen een gesloten koolstofketen kunnen realiseren dankzij CO2-terugwinning .
De intentieverklaring die is getekend met een ketenpartner die al CO2 levert aan de glastuinbouw geeft aan dat de vraag beslist aanwezig is. In deze verklaring wordt de businesscase onderzocht om jaarlijks een aanzienlijk volume CO2 te gaan leveren.

Techniek getest en uitgedacht

Jasper de Jong, commercieel directeur van AVR, licht toe: ‘Om aan de vraag te voldoen, moeten we onze huidige fabriek aanpassen. Dit is een forse investering. De techniek is uitgedacht en getest, maar de fysieke aanpassing moeten we nog realiseren. Met zo’n werkbezoek zetten we onze ambities en toevoegde waarde steviger neer en kan Samsom dit meenemen in debatten en partijplannen.’

Innovatieve werkwijze op de kaart

Het bezoek van Samsom zet de innovatieve wijze van hergebruiken van CO2 meer op de kaart. Waardoor AVR & CarbonOrO hun voorstrekkersrol in het slim hergebruiken van kort cyclische CO2 in de praktijk kunnen brengen. AVR is ervan overtuigd dat deze techniek, met name ook vanwege de gesloten keten, in de toekomst een nog veel grote bijdrage gaat leveren aan een beter milieu.

Aan het woord is Michiel Timmerije, directeur Energie & Reststoffen, van AVR. Links Pieter Verberne van CarbonOrO die een energie-efficiënte CO2-afvangtechnologie ontwikkelde. In het midden luistert Diederik Samsom naar de toelichting van Timmerije.